Půvabný svět » Milovaný dmov » Od Abd-ru-shina »

…Ženě postačí jen doopravdy chtít, a veškeré potomstvo z jejího lůna bude zcela jistě chráněno a obklopeno silou Světla již od narození! Nebylo by naprosto možné nic jiného, protože každá žena může svým citovým bohatstvím téměř zcela sama ovlivňovat jaký duch se jejím prostřednictvím vtělí. Proto je ona v první řadě odpovědna za všechno potomstvo.

Ona je mimo to ještě bohatě obdařena neomezenou možností vlivu na celý národ, dokonce na celé pozdější stvoření. Východiskem její nejsilnější moci jest pro ni domov a domácnost! Jedině tam tkví její síla, její neomezená moc, nikoli ve veřejném životě! V domácnosti a v rodině jest svými schopnostmi královnou. Z tichého, milovaného domova proniká její rozhodující působení celým národem přítomnosti a budoucnosti, a všechno ovlivňuje.

Není nic, v čem by se nemohl bez výjimky uplatňovat její vliv, stojí-li tam, kde plně rozkvetou její vnitřní ženské schopnosti. Ale jedině tehdy, je-li žena skutečně pravou ženou, vyplní určení Stvořitelem jí přikázané. Pak je zcela taková, jaká být může a má. A jedině pravé ženství vychovává beze slov muže, který by mohl nebesa dobývat podporován jsa tímto tichým působením, skrývajícím netušenou moc. Takový muž se pak bude snažit z přirozenosti svého nitra chránit pravou ženskost, a to ochotně a radostně, jakmile se jen tato ženskost ukáže jako pravá. …

Z textu Žena pozdějšího stvoření od Abd-ru-shina