Půvabný svět » O stránkách

O stránkách

Záměrem provozování stránek Půvabný svět je zprostředkovat všem milým čtenářkám srozumitelně a jasně poukaz na účinnou cestu k niternému osvobození, k novým výhledům na skutečný smysl a cíl lidského putování v objasnění dosud nepoznaných souvislostí, poskytnout potřebným a hledajícím útěchu a oporu na jejich vlastní cestě a s laskavostí vyzvat všechny české ženy a dívky k zodpovědnosti za vyslyšení hlasu své vnitřní touhy po znovunalezení čistého ženského citu a ctností, kterých je tomuto světu tolik třeba.

Nejvyšší prioritou při zveřejňování není množství nových článků, nýbrž přesvědčení o jejich pravé hodnotě a také nejvroucnější přání, aby především obsah každého z nich byl vždy a plně využitkován ve prospěch a potřeby ducha zde na Zemi. Tedy samostatně a bděle procítěn, prožit, prozkoumán, ověřen a uveden do života.

S láskou autorka stránek